Kapat
© 2016 · Sosyal Galaksi Hakkımızda · Editör Başvurusu · İletişim ·

Zenginlerin Yeryüzündeki Cenneti: Vergi Cennetleri hakkında bilgi, Vergi Cenneti nedir?

Konunun özüne girmeden önce sizlere bir bilgi vermek istiyorum.Konuyla ilgili anlatacaklarımı bu bilgil doğrultusunda okursanız sizin için daha aydınlatıcı olabilir. Öncelikle vergi sistemimizdeki Kurumlar Vergisi Oranı %20’dir. Bunu okuyan birisi şu yanılgıya düşebilir : ‘’Her kurum kazancının %20’sini vergi olarak devlete öder.’’ Hayır durum bu değil maalesef. Vergi sistemimizde kurumlara tanınan muafiyet, istisna, indirim gibi olanaklardan dolayı bazı kurumlar kazancının %3’ünü vergi olarak ödemek durumundayken bazı kurumlar %0,5’ini Kurumlar Vergisi olarak ödemek durumunda kalmaktadır. Yani anlayacağınız %20’lik oran aslında temsili bir orandır.

  • Peki nedir bu Vergi Cennetleri?    

Vergi cennetleri, vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve işlemlerin gizli şartlar altında yapılabilmesine olanak veren ülkelerdir. Bir ülke düşünün, küçük bir ülke ve doğal kaynakları neredeyse hiç yok.Sanayi ülkesi olmaya uygun değil. Bu yüzden fiziki yatırımları teşvik edici politikalar uygulayamıyor. Bu durumda bu küçük ülke dış yatırımcıların ilgisini nasıl çekebilir? Tabiki de ‘’Birey ve Kurumların Vergi Yükünü Azaltarak’’

Vergi cenneti ülkelerinin tipik birkaç özelliği

  1. Vergi olmaması veya Nominal Vergi olması
  2. Bilgi Değişiminden Kaçınılması.Yani bu ülkeye gelen kişilerin bilgilerinin gizli tutulacağının garantisi.
  3. Belirli bir düzeyde faaliyette bulunma gerekliliğinin olmaması. Yani yapılacak işlemlerin o ülkede gerçekleşmesi şart değildir. Başka ülkede faaliyet gerçekleşebilir ancak kağıt üzerinde vergi cenneti ülkesinde gerçekleşmiş gibi gösterilir.
  4. Vergi cenneti ülkelerinin büyük çoğunluğunun diğer ülkelerle Vergi Anlaşmaları yapmamalarıdır. 

Kurumlar vergisinin kanunda yazan oranı %20 olmasına rağmen birçok kurumun bu oranın altında vergilendirildiğinden bahsetmiştik. Buna rağmen bazı kurumlar bu vergiden de kaçınmak için şirketlerini vergi cenneti ülkelerde gösterebilmekte. Bazı şirketler ise vergi cenneti ülkelerin bilgi gizliliği şartı sunmasından dolayı özellikle tercih edilmektedir.
Sonuç olarak her ne olursa olsun Türkiye’den vergi cennetlerine akan para Türkiye Hazinesi için büyük bir kayıptır. Bunun önüne geçebilmek için daha sıkı önlemler, daha nitelikli kanunlar çıkarılması gerekmektedir. Yoksa bu işin sonunda  zenginler zenginliğine zenginlik katarken, yoksul halk daha da yoksullaşmaya devam edecektir.

Yazımızı son olarak Dünya'da 500 şirketin en çok kullandıkları 20 Vergi Cenneti ülkenin grafiğiyle sonlandırıyoruz. Grafiğe göre Hollanda, Singapore ve Hong Kong vergi cenneti namını ilk sıralardan kazanmış.