Kapat
© 2016 · Sosyal Galaksi Hakkımızda · Editör Başvurusu · İletişim ·

CERN'in Hadron Çarpıştırıcısı'nın hafızası doldu

CERN’de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı sayesinde (LHC) atom altı parçacıkları birbirleriyle çarpıştırılarak evrenin başlangıcında ortaya çıkan olay dizisinin anlaşılmasını sağlıyor.Aynı ortam ve koşullar yaratılıp çeşitli deneyler yapılması, evrenin sistematik dizisini bizlere anlama ve çözme olanağı sunuyor.
CERN'de küçük parçacıklar neredeyse ışık hızında çarpıştırılıp etkileşim sağlanıyor.Bu olay evrenin simülasyonunun laboratuvar ortamında uygulanması denebilir.Haliyle çok bakım ve kontrol isteyen bu makineler inşa edilirken zamanın yüzde 30 kullanım ve geri kalan zamanlarda ise bakım yapılmasında karar kılınmış ancak CERN inşasından beri zaman diliminin yüzde 70'inde deneyler yapılmaya devam edilmiş.
Deney sonuçlarının hard disklerde depolanması büyük bir sanal bellek gerektiriyor.Eskiden yapılmış deney sonuçlarınında sürekli arşivlenmesi sonucunda Hadron Çarpıştırıcısı'nında hafızası dolduğu açıklandı.Yeni deney verilerinin depolanamayacak olması ve depolama için eski verileri silerek yer açılmaya çalışılması bir hayli çaresiz bir durum olduğundan, LHC için önceden ek veri depolama sisteminin neden oluşturulmadığı sistemin eleştiri yağmuruna tutulmasına sebebiyet veriyor.