Kapat
© 2016 · Sosyal Galaksi Hakkımızda · Editör Başvurusu · İletişim ·

Canlıların kökenleri, ortak özellikeri, görev ve akrabalık ilişkilerinin detaylandırlarak kolayca incelenmesidir. 2'ye ayrılır yapay ve doğal sınıflandırma.

Yapay Sınıflandırma: Canlıların fenotiplerine bakılarak değerlendirildiği, beslenme şekilleri, organ görevlerinin ve yaşadıkları 
çevrenin dikkate alındığı sınıflandırma seçeneğimizdir.

Örnek: Kuşlar, balıklar, sürüngenler

Bilimsel sınıflandırma olarak da adlandırılır. Canlıların protein yapılarının veya fosil kalıntılarının benzerliği incelenerek
akrabalık durumları belirlenir. Kısaca canlının DNA'sının karşılaştırılmasının ön planda olduğu sınıflandırma seçeneğidir.

Embriyolojik, Morfolojik, Fizyolojik, Anotomik benzerlikler de incelemelerde göz önüne alınır.

Embriyolojik evrede tüm canlılarda solungaç yarıkları bulunmasına rağmen bir kuş gelişimini tamamladığında bir solungaç göremezsiniz. Aynı zamanda embriyonik gelişim evresinde 3 embriyonik tabaka vardır, bunlar;

  1. Ekdoterm(Dış deri) 
  2. Mezoderm(Orta Deri)
  3. Endoderm(İç deri)

Bu tabakaların farklılaşmasıyla ve etkileşimiyle doku, organ, sistemler oluşur.

Canlılardaki vücut görevleri yani dokular, organlar ve genel sistemlerin işleyişindeki benzerlik veya farklılıkları inceler.

 

Yapı bilimidir. Evrimsel süreçte körelmiş olan organları ve homolog, analog organları inceler.

Kökenleri aynı ancak işlevleri(görev) farklı organlardır. Köken ve görevi de aynı olan organlara ise homoanalog organ denir.

Örnek: Kuşun Kanadı - Yunusun ön yüzgeci

Analog Organ: Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlardır. 

Örnek: Kuşun Kanadı - Kelebek kanadı