Kapat
© 2016 · Sosyal Galaksi Hakkımızda · Editör Başvurusu · İletişim ·

3 boyutlu bir uzayda yaşadığımızı nasıl biliyoruz ? İşte bir ipucu: Boyut uzaydaki her noktayı (x, y, z veya boylam, enlem, yükseklik gibi) üç koordinat sistemine göre işaretlemek anlamına gelmez. Matematikçiler iki veya üç boyutlu bir uzayı tek boyutlu uzay dolduran eğriler kullanarak doldurabileceğimizi gösterdiler. Bu da demektir ki üç boyutlu evrendeki her nokta bir koordinat kullanılarak doldurulabilir. Yani eğri üzerindeki pozisyonumuz. Üç boyutlu bir uzayda yaşadığımızı biliyoruz. Ama neden bir boyutlu eğrinin çok fazla kıvrılıp üç boyutluymuş gibi göründüğünü düşünmüyoruz ? Açıkcası bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Ama biliyoruz ki üç boyutlu gözüküyor. Peki bunu nasıl deneyebiliriz ? Gazların difüzyonunu inceleyebiliriz. Difüzyon gazın zamanla ortama yayılmasını ifade eder. Biz sadece gazın hacmi ile yarıçapının arasındaki oranı ölçeriz. Bir boyutta, yarıçap ve hacim aynıdır. İki boyutta ise "hacim" yarıçapın karesiyle elde edilir ve alanı ifade eder. Üç boyutta "hacim" yarıçapın küpüdür ve daha yüksek boyutlarda bu böyle devam eder. Üç boyut bizim gördüğümüzdür.

Dördüncü boyut tamamen zamanla alakalı bir boyuttur. Yani şuanki bizim kullanmış olduğumuz fizik kurallarının olmadığı bir boyuttur. Tek bir noktadan başlayalım. Genişlik yok, yükseklik yok, sadece bir nokta. Bu, tek boyutlu bir yapıdır; Peki bunu iki boyuta nasıl taşıyabiliriz? Kolay: noktayı her iki yönde de dışarıya doğru uzatın. Şimdi bir çizgimiz var. Bu, tek boyutlu bir düzlem ve her olası tek boyutlu noktayı içeriyor. Sonsuz uzunluğu vardır, ancak genişliği veya yüksekliği yoktur. Akabinde o çizgiyi alıp her yönde dışa doğru genişletirsek, İki boyutlu bir düzlem veya bir kare elde ederiz.  Mümkün olan her çizgiyi, diğer bir deyişle her olası tek boyutlu düzlemi içerir. Uzunluğa ve genişliğe sahiptir, ancak yüksekliğe sahip değildir.  Kareyi alıp yukarı ve aşağıya doğru sonsuza kadar uzatırsak bize uzunluk, genişlik ve yüksekliğe sahip üç boyutlu bir düzlemi verir.  Bu, ikinci boyutun mümkün olan her olası örneğini içerir.  İşler bundan sonra ilginçleşmeye başlıyor. Dördüncü boyut, zamana benzer, boşluk ve benzeri olmadığından, üç boyutlu düzlemimizi alıp zaman boyunca sonsuz geriye ve ileriye uzatırız. Bu dört boyutlu yapı, zaman çizelgesindeki, geçmişteki veya gelecekteki her bir noktadaki üç boyutlu her bir durumunu içerir . 

Süper Sicim teorisi, M Teorisi ve Bozonsal Sicim Teorisi’nde, fiziksel uzayın 10, 11 veya 26 boyutlu olduğu iddia edilir.

0. boyut: nokta • 1. boyut: 2 nokta = çizgi • 2. boyut: 2 çizgi = alan • 3. boyut: 2 alan = mekan • 4. boyut: 2 mekan = zaman.

 

Eğer bir boyutta geometrik cisim elde etmek istiyorsak 2 tane kopya yapıp geometrik uçlarından birbirine bağlarsak yani birleştirirsek bunu gerçekleştirebiliriz. Görselde de olduğu gibi.